ပင်လောင်းမြို့က ပြည်ချစ်တပ်မတော်သားများ၏သင်တန်းဆင်းအောင်မြေနင်းပွဲ


နိုင်ငံနှင့်တပ်မတော်၏ တာဝန်များကို
ပခုံးပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမည့်
အမှတ်(၄)စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတပ်
ခြေလျင်တပ်သားသစ်သင်တန်း
လက်ခံပတ် (၅/၂၀၂၂)
သင်တန်းဆင်းပွဲ မှတ်တမ်းပုံရိပ်များ

နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်
တပ်မတော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
လူငယ်များ ဝင်ရောက်ကြပြီး အခြေခံ
တပ်သားသစ်သင်တန်းဆင်း၍ တပ်ရင်/
တပ်ဖွဲ့များတွင် သွားရောက်တာဝန်ထမ်း
ဆောင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေ။

💝💝💝
ရွှေနေကြာ

Post a Comment

Previous Post Next Post