4th Geneva Conventions

🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳🇺🇳
🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️
🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏

4th Geneva Conventions

ဂျီနီဗာ သဘောတူညီချက်များမှာ အောက်ပါအုပ်စုလေးခုအတွက်
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက် ကာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သတိဖြတ်ခြင်းမပြုရ

၁။စစ်ပွဲအတွင်းဖျားနာနေသူများ၊ဒဏ်ရာရနေသူများ

၂။စစ်ပွဲအတွင်းသင်္ဘောပျက်နေ
သည့်သင်္ဘောသားများ

၃။စစ်သုံ့ပန်းများ (POW)

၄။သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ နယ်မြေရှိအပြစ်မဲ့ပြည်သူများ

📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢

https://t.me/zpmin54

Post a Comment

Previous Post Next Post