ရပ်တန့်နေလို့မရပါ

ရခိုင်ကိစ္စကို ဖိဖိစီးစီးကိုင်တွယ်
ပေးပါ။


AA ခေါင်းထောင်နေတာသည်
မူးယစ်ဆေးဝါး ကရသော ငွေ
နှင့် လူမျိုးရေးကို အခြေခံထား
ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခဖြစ်အောင်
AA က တမင်ဖန်တီးနေခြင်းဖြစ်သည်။

လက်စားချေခြင်း မဟုတ်ခဲ့သည့်တိုင် အစိုးရ တစ်ရပ် အနေဖြင့်
AA မူးယစ်ဂိုဏ်ကို ဥပဒေ ဘောင်
အတွင်းမှ ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်သင့်ပါသည်။

အင်အားစုဖွဲ့မှုနှင့် ကြည်း/ရေ/လေ
စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခြင်းကို AA အဖွဲ့
အတွက် လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။

ရပ်တန့်နေလို့မရပါ။

ရက်တန့်နေပါက AAသည်  စစ်တွေ
အမ်း အထိ နယ်ချဲ့လာပါလိမ့်မည်။

Post a Comment

Previous Post Next Post