ကုမ္မဏီ ၈၁ ခုကို EV တင်သွင့်ခွင့်ပြုထားဟုဆို


ကုမ္မဏီ  ၈၁ ခုကို လျပ်စစ်ကား EV တင်သွင်းရောင်းချခွင့်ပြုထားပြီး ၁-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှစ၍  Brand Showroom ဖွင့်လှစ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့်  သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည့် ကုမ္ပဏီများကိုသာ သွင်းကုန်လိုင်စင်ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကားတင်သွင်းရောင်းချသူများ အသိုင်းအဝန်းမှ သိရှိရတယ်။

Photo credit EV Myanmar
#myanma_gone

Post a Comment

Previous Post Next Post